Transportnäringen

Nedan finns ett urval av utbildningar från utbildningskatalogen som är framtagna för att möta transportnäringens behov. Utbudet kommer att fyllas på och utvecklas successivt utifrån företagens behov. Allt ifrån utbildningar på högskolenivå, till uppdragsutbildningar på YH-nivå, till att ämnesexperter kan dela kunskap och erfarenheter i så kallade ”micro-learnings” kommer att finnas tillgängliga. 

När den inskickade intresseansökan har godkänts finns över 5 000 kostnadsfria kurser och utbildningar tillgängliga från några av världens ledande universitet och högskolor.

Urval av utbildningar

Hela utbudet får ni tillgång till när ni deltar i projektet. Skicka in en intresseanmälan här! 

Scrolla för att se all information →

Kurs/utbildningUtbildningsaktörKort beskrivningSpråkLängd
Word – grunderLexiconWord är ett ordbehandlingsprogram som nästan alla arbetar med, men ofta utnyttjas inte alla användbara funktioner. Den här utbildningen ger dig grundläggande verktyg för att effektivt skapa snygga och professionella dokument och publikationer i Word, och du lär dig smarta samverkansfunktioner. Du kan inleda utbildningen med ett snabbt kunskapstest. Därefter kan du titta på instruktionsfilmer, göra praktiska övningar och läsa instruktioner från lathund. Gå igenom utbildningen från A till Ö, eller hoppa till de avsnitt just du behöver lära dig. Det avslutande kunskapstestet säkerställer att du har förankrat kunskaperna.Svenska12h
Word – fördjupningLexiconWord är ett ordbehandlingsprogram som nästan alla arbetar med, men ofta utnyttjas inte alla de användbara, tidsbesparande funktionerna. Den här utbildningen ger dig avancerade verktyg för att effektivt skapa snygga och professionella dokument och publikationer i Word, och du lär dig smarta samverkansfunktioner. Du kan inleda utbildningen med ett snabbt kunskapstest. Därefter kan du titta på instruktionsfilmer, göra praktiska övningar och läsa instruktioner från lathund. Gå igenom utbildningen från A till Ö, eller hoppa till de avsnitt just du behöver lära dig. Det avslutande kunskapstestet säkerställer att du har förankrat kunskaperna.Svenska12h
TeamsLexiconTeams kan verkligen förenkla vardagen för dig och dina arbetsgrupper om ni utnyttjar potentialen i verktyget. I den här utbildningen lär du dig de funktioner du behöver för ett produktivt samarbete i Teams. Utbildningen består av ett snabbt förkunskapstest, korta instruktionsfilmer, praktiska övningar och lathund. Du kan välja att gå igenom alla delar, eller hoppa mellan de avsnitt du behöver. Befäst dina kunskaper med ett avslutande kunskapstest!Svenska12h
Powerpoint – grunderLexiconPowerpoint är ett presentationsprogram som de flesta är bekanta med. Att skapa presentationer är relativt enkelt. Utbildningen lär dig grundfunktioner, samt hur du kan illustrera ditt innehåll med hjälp av tydliga illustrationer, objekt, diagram och hur du skapar bildövergångar och effektfulla animeringar. Målet är att skapa presentationer som övertygar och engagerar dina åhörare. Du har möjlighet att börja med ett snabbt förkunskapstest. Du kan välja att ta till dig kunskap via instruktionsfilmer, lathund och övningar. Du kan självklart hoppa mellan avsnitt utifrån dina behov. Avslutningsvis kan du testa dina kunskaper.Svenska12h
Powerpoint – fördjupningLexiconAtt skapa presentationer är relativt enkelt. Men det kräver desto mer finess och kunskap för att göra dem så pass snygga och professionella att de lyckas förmedla ditt budskap. Utbildningen lär dig hur du kan illustrera ditt innehåll med hjälp av tydliga illustrationer, objekt, diagram och hur du skapar bildövergångar och effektfulla animeringar. Målet är att skapa presentationer som övertygar och engagerar dina åhörare. Du har möjlighet att börja med ett snabbt förkunskapstest. Du kan välja att ta till dig kunskap via instruktionsfilmer, lathund och övningar. Du kan självklart hoppa mellan avsnitt utifrån dina behov. Avslutningsvis kan du testa dina kunskaper.Svenska12h
Outlook – grunderLexiconOutlook är ett smart verktyg för att hantera kommunikation via e-post, kalenderbokningar och möten, kontakter och uppgifter. Men Outlook har också blivit en av de största tidstjuvarna för många av oss. Den här utbildningen kommer att ge dig bättre koll på grunderna och många matnyttiga tips som hjälper dig att hitta bättre strukturer för att styra informationsflödet och arbeta smartare med de olika vyerna i Outlook. Du kan testa dina förkunskaper i början av utbildningen. Du hittar även avsnittsindelade instruktionsfilmer, praktiska övningar och lathund – samt möjlighet att avsluta med ett praktiskt test.Svenska12h
Outlook – fördjupningLexiconHanterar du också mängder av mejl och spenderar många arbetstimmar i Outlook? Den här utbildningen kommer att ge dig bättre koll och hjälpa dig att hitta bättre strukturer för att styra informationsflödet och arbeta smartare med Outlook. Du kan testa dina förkunskaper i början av utbildningen. Du hittar även avsnittsindelade instruktionsfilmer, praktiska övningar och lathund – samt möjlighet att avsluta med ett praktiskt test.Svenska12h
Excel – grunderLexiconExcel är ett otroligt kraftfullt verktyg när det handlar om att få ut något meningsfullt ur stora mängder data och visualisera det på ett tydligt sätt. Men det fungerar också mycket bra för enkla beräkningar och för att hålla ordning på nästan vilken information som helst.Svenska12h
Excel – fördjupningLexiconI den här utbildningen lär du dig avancerade funktioner i Excel och får ett flertal praktiska tips på hur du kan utnyttja programmet på ett mer effektivt sätt i din vardag.Svenska12h
Framgångsrik försäljning B2BIntermezzonI denna utbildning lär du dig behärska säljprocessens olika steg, från första kontakt och mötesbokning till behovsanalys och avslut av affären. Genom dessa steg ökar du förståelsen för din försäljningsroll samt ökar din förmåga att skapa förtroende och att använda beprövade metoder för att leda säljprocessen framåt. Du börjar med en kort teori modul om säljprocessen för att sedan omsätta dina kunskaper i praktik genom digitala simulerade säljmöten där du får hjälp och stöd från din virtuella coach. Svenska1h 20m
Ekonomisk GrundkursIntermezzonVi har satt ihop den här grundutbildningen i ekonomi särskilt för dig som behöver få koll på de vanligaste begreppen och vad de säger om en verksamhets ekonomiska situation. Vi ska gå igenom åtta olika begrepp och nyckeltal som är viktiga att känna till, inte minst när det kommer till att sätta en budget. Du kommer att få lära dig göra balansräkningar, räkna på resultat och se hur tillsynes små prisjusteringar påverkar dina marginaler. Du kommer sedan att få pröva din kunskap i ett par övningar. Exempel på innehåll: Budget och kostnader, Likviditet och soliditet, Marginal och vinst, Övningar.Svenska40m
Kommunikationsstilar – hur du anpassar din kommunikationIntermezzonI den här utbildningen får du möjlighet att reflektera över din egen kommunikationsstil och hur du kan anpassa dig i kommunikationen med andra så att du får bästa möjliga genomslag. Här får du en övergripande bild av olika personligheter och teorier bakom, möjligheter att själv reflektera över din egen personlighet, verktyg för vad du kan tänka på och hur du kan anpassa dig för att nå framgång när du kommunicerar med andra.Svenska20m
Arbetsmiljö – chefens ansvarKompetens ExpressEn digital utbildning i två delar som ger praktisk förståelse samt tar dig igenom lagar, regler och grunder inom arbetsmiljöområdet samt metodik kring det systematiska arbetsmiljöarbetet. Varje del är cirka en timme vardera. Första delen går igenom regelverk och metoder för hur du som chef kan arbeta för att ta ansvaret fullt ut och den andra ger konkreta situationer och förståelse för hur man arbetar med frågorna i det dagliga arbetet. Du får också med dig övningar, handlingsplan och kunskapstest för fortsatt möjlighet att repetera och reflektera.Svenska2h
Digitala ChefsskolanKompetens ExpressDen digitala Chefsskolan är uppdelad i tre delar; Att leda sig själv, Att leda andra, och Att leda verksamheten. En gedigen genomgång av chefsverktyg och kunskap i 19 kapitel, för såväl nya som erfarna chefer. Korta filmer ger dig tips och insikter i olika teman som berör ämnet, bland annat självskattning, coaching, prioriteringar och teamutveckling. Du får också med dig övningar, checklistor, en personlig handlingsplan och kunskapstest för fortsatt möjlighet att repetera och reflektera.Svenska9h
ServiceskolanKompetens ExpressDenna digitala utbildning ger dig med fakta och tips bättre kunskap om hur du skapar nöjda och lojala kunder. Faktafilmer, självskattning och övningar tar dig igenom olika situationer som kan uppstå och ger dig verktyg för effektiv service. Med kunskapstest och plats för egna reflektioner har du en handlingsplan att arbeta kring efter avslutad utbildning. Svenska4h
Att leda i utmanande tiderKompetens ExpressVid kriser ställs ledarskapet på sin spets och man kan behöva reflektera över sitt eget ledarskap och prioriteringar gällande verksamheten och medarbetare. Denna digitala utbildning ger förståelse och vägledning för ledarskapets utmaningar baserat på såväl det transformerade ledarskapets grunder som teorier från teamforskning och kommunikationsvetenskap, väglett av sex specialister. Faktafilmer och övningar stärker lärandet samt ger insikt och förståelse kring förändring och krisberedskap.Svenska1h
Hantera virtuella teamLinkedIn LearningAtt arbeta på distans har ökat i många år nu, med forskning som visar att anställande chefer förväntar sig att nästan hälften av alla sina arbetare ska arbeta på distans under det kommande decenniet. Medan många trender visar på detta sätt att organisera arbete, kommer effektiv hantering av arbetet att vara nyckeln till framgång för organisationer globalt. I den här kursen ger instruktören Phil Gold cheferna en tydlig strategi för att få ut det mesta av sina virtuella team. Han nollställer de nyckelfaktorer som säkerställer produktivitet, engagemang och tillväxt, liksom en chefs roll när det gäller att bygga förtroende, ta bort hinder, upprätthålla kontakter med teammedlemmar och sätta tydliga mål.Engelska56m
Att leda på distansLinkedIn LearningTekniken har gjort det möjligt för många tidigare kontorsanställda att arbeta hemifrån eller var som helst på distans. När det övergripande jobblandskapet förändras kommer antalet avlägsna arbetstagare sannolikt att fortsätta öka. För chefer och ledare som står i spetsen för dessa avlägsna team, liksom lag som består av avlägsna och personliga anställda, kan det vara svårt att hoppa från personligt till virtuellt ledarskap. På den här kursen beskriver instruktören Kevin Eikenberry hur man kan leda effektivt på distans. Han dyker in i grunderna för fjärrledarskap, till exempel hur arbete fjärrförändrar mellanmänsklig dynamik. Dessutom delar han tips för hur man får resultat på distans – inklusive hur man tillhandahåller coachning och feedback på distans – samt hur man bygger förtroende, sätter rimliga gränser som långväga ledare och mer.Engelska 36m
Tips för att arbeta på distansLinkedIn LearningLär dig hur du arbetar på distans och förblir nära din organisation. I den här kursen avslöjar tränare Todd Dewett hur du kan skapa en produktiv arbetsmiljö hemma genom att strukturera dagen på ett bra sätt, ägna tid åt att arbeta och undvika distraktioner. När din arbetsplats är etablerad delar han de bästa metoderna för att hålla kontakten med ditt övriga team. Till sist hanterar han de vanligaste utmaningarna som en virtuell miljö medför: att känna sig isolerad, navigera kontorspolitik på distans och kommunicera virtuellt.Engelska 32m
Elektriska system: läsritningar och schemanLinkedIn LearningI den här kursen lär du dig att läsa en mängd olika teckningar, inklusive ritningar, detaljer, scheman, stignings- och enradiga diagram. Instruktör Christopher Randall förklarar också hur du läser kopplingsscheman och scheman, samt diagram som specificerar konfigurations- och placeringsinformation för programmerbara logiska styrenheter (PLC), som används för att styra utrustning som motorer.Engelska47m
Elsystem: Panelkort, frekvensomriktare och transformatorerLinkedIn LearningPanelkort, frekvensomriktare och transformatorer är några av de viktigaste komponenterna i elektriska system. Att förstå deras grundläggande funktioner är avgörande för alla inom elbranschen. På den här kursen lär du dig om alla tre typer av utrustning, får reda på vilka varianter av varje du kommer att stöta på och lära dig hur du arbetar med dem. Elektrikern Christopher Randall täcker också grundläggande matematik eftersom den används i elektriska beräkningar. När du avslutar den här kursen har du fått en grundläggande förståelse för några av de viktigaste utrustningarna du kommer att stöta på på jobbet.Engelska29m
Elektronikfundament: halvledarutrustningLinkedIn LearningStärk din förståelse för hur man bygger elektroniska kretsar genom att lära dig att arbeta med halvledarkomponenter. I den här kursen går elingenjören Barron Stone igenom hur man bygger kretsar med tre vanliga typer av halvledarkomponenter: dioder, transistorer och operationsförstärkare. Barron förklarar vad dioder är och hur man använder dioder för att styra riktningen som strömmen strömmar genom en krets. Han visar hur du använder dioder för att skydda dina kretsar från stora amplitudsignaler, backström och återspänning. Han fortsätter sedan med transistorer och visar hur de kan användas för att kontrollera mängden ström som strömmar genom en krets och undersöker vanliga typer av transistorer som BJT och MOSFET. Barron avslutar genom att gå igenom en av de mest användbara elektroniska komponenterna – driftsförstärkare. Han visar hur du använder op-förstärkare för att mata dubbla spänningar, jämföra två signaler, förstärka signaler, filtrera signaler med mera.Engelska4h 2m
HR: Skapa en personalhandbokLinkedIn LearningEffektiva personalhandböcker hjälper inte bara företag att följa lagen – de kan också uttrycka en organisations kultur och vision. I den här kursen får du följa advokaten Don Phin när han diskuterar de juridiska skälen till att ha en personalhandbok, de kulturella aspekterna av detta viktiga dokument och hur du delar din färdiga handbok med anställda. Don går igenom en mängd viktiga ämnen, inklusive uppförandekoder, anställningsvillkor och andra ansvarsfriskrivningar, ledighetspolicy, förebyggande av sexuella trakasserier och andra anställningsanspråk och användning av handboken för att återspegla din företagskultur. Dessutom kan du upptäcka hur du använder dagens digitala teknik för att få en levande personalhandbok.Engelska36m
Kvinnor som hjälper kvinnor att lyckas på arbetsplatsenLinkedIn LearningFrån sexuella trakasserier till att tas på allvar av män – kvinnor är fortfarande i behov av att kämpa för det de förtjänar. Den här kursen är en handlingsplan i att stå på sig och uppnå framgång i sin karriär. Kvinnor – och deras manliga allierade – kan lära sig att förespråka löneförhöjningar, bygga självförtroende och stoppa sexuella trakasserier. Blivande styrelseledamöter kan också lära sig varför det är viktigt att vara trogen sig själv: ditt unika perspektiv är en tillgång, inte en skuld. Engelska24m
Förhindra trakasserier på arbetsplatsenLinkedIn LearningTrakasserier är fortfarande utbredda på många arbetsplatser – trots att nästan alla organisationer har en anti-trakasseringspolicy på plats och erbjuder relaterad utbildning. Hur kan HR-ledare – och ledare i allmänhet – proaktivt skapa säkra och hälsosamma arbetsplatser? Vilka standarder krävs? I den här kursen förklarar Catherine Mattice Zundel hur man närmar sig detta kritiska ämne så att verkliga, positiva förändringar kan inträffa i din organisation. Catherine dyker ner i trakasseriers verklighet och definierar vad det egentligen är och varför många väljer att inte rapportera det. Upptäck hur du kan förhindra trakasserier genom att lägga större fokus på kultur i samband med policy och utbildning. Dessutom får du tips som kan hjälpa dig att prata öppet om beteendet.Engelska56m
Hantering av mobbning på arbetsplatsenLinkedIn LearningMobbning är ett socialt fenomen där åskådare, ledare och organisationskultur spelar en roll. Det har emotionella, psykologiska och ekonomiska kostnader för den utsatta och verksamheten. I den här kursen hjälper mobbningsexpert Catherine Mattice Zundel personal, ledare, chefer och handledare att sätta stopp för mobbning på arbetsplatsen. Hon definierar de viktigaste skillnaderna mellan trakasserier och mobbning på arbetsplatsen, berättar hur man kan stoppa mobbning och förklarar hur man coachar dem som identifierats som mobbare. För att skapa en positiv arbetsplats som är fri från mobbning föreslår Catherine en hälsosam arbetsplatspolicy, fortlöpande utbildning och användning av prestationshantering. Hon lyfter också fram rollen som ledarskap spelar för att vara transparent för att stödja en hälsosam arbetsplats.Engelska42m
Kundtjänst: Hantera feedback från kunderLinkedIn LearningVarje organisation – oavsett storlek eller bransch – behöver ett effektivt tillvägagångssätt för att hantera kundfeedback. Denna kurs hjälper dig med en metod för att samla in, spåra och använda kundfeedback, med exempel från andra företag. Brad Cleveland, en expert inom kundupplevelse och kundservice, förklarar hur du kan svara på positiv och negativ feedback, spårar trender över tid och omsätter feedback i handling. Med hjälp av exempel från några av världens ledande organisationer visar Brad hur man utnyttjar kundfeedback för att förbättra kundupplevelsen, produkter, tjänster och processer.Engelska54m
Att arbeta med upprörda kunderLinkedIn LearningAnställda som möter arga och upprörda kunder frågar ofta om råd om hur de kan hantera dem på bästa sätt. Denna kurs avslöjar beprövade tekniker för att effektivt neutralisera negativa situationer. Kundtjänstexperten Jeff Toister delar också med sig av specifika åtgärder som anställda kan vidta före och efter möten med upprörda kunder som minskar risken för problem i framtiden.Engelska54m
Skapa positiva konversationer med utmanande kunderLinkedIn LearningVad gör du när du står inför en kund som är upprörd över en försening eller avbokning? Hur kan du på ett adekvat sätt ta itu med deras problem när er kontakt börjat på ett dåligt sätt? I den här kursen delar Myra Golden tillvägagångssätt som kan hjälpa dig att omformulera sådana samtal och använda dina ord och handlingar för att sätta en positiv syn på en annars negativ situation. Lär dig hur du använder empati och taktkänsla för att få en bra kontakt med kunden. Lär dig de ord och fraser som du ska undvika i kundtjänst, hur du använder språket för att låta människor känna sig hörda och nöjda, och hur du ber om ursäkt. Lär dig dessutom hur du närmar dig specifika situationer, till exempel faktureringsproblem.Engelska33m
Innovativa tekniker för kundtjänstLinkedIn LearningHjälp kundtjänstteam att låsa upp dold potential och ta kundservice till nya nivåer. I den här kursen, som är utformad för att gynna både chefer och anställda, delar instruktören Jeff Toister forskning och inblick i vad kundtjänstpersonal vet och gör, och diskuterar de två grundläggande behoven hos alla kunder. Ta reda på hur socialt tryck kan påverka servicekvaliteten, lär dig vad högt motiverade kundtjänstmedarbetare har gemensamt och upptäck sätt att uppmuntra människor att arbeta tillsammans som ett team.Engelska43m
Kundtjänst: Skapa kundvärdeLinkedIn LearningÄr din produkt eller tjänst värd priset? Kundlojalitetsexpert Jill Griffin förklarar hur kunder bildar sin uppfattning om ditt varumärke, varför de byter varumärke och hur du kan hantera relationen mellan ditt varumärke, din produkt / tjänst och ditt pris – så att de ser varför ditt erbjudande är värdefullt och förblir lojala. Hon erbjuder sju beprövade metoder för att maximera värdet och differentiera din produkt / tjänst, med hjälp av exempel från företag som Zappos, 3M och Amazon. Dessutom får du en tio dagars handlingsplan som hjälper ditt företag eller team att hitta nya sätt att ge kunderna värde.Engelska33m
KundtjänststrategiLinkedIn LearningMed tanke på snabbt utvecklade kundförväntningar behöver varje organisation en effektiv kundservicestrategi för att styra verksamhet och beslut. Din servicestrategi är bryggan mellan organisationens vision och uppdrag – och de beslut och handlingar som sker varje dag. I den här kursen lär du dig att utveckla och genomföra en effektiv kundservicestrategi för din organisation och ditt team. Lär dig de sju stegen i den strategiska planeringsprocessen, med vision, kundtillgång, talang, processer, teknik, investeringar och innovation. Dessutom kan du upptäcka hur du kan använda din strategi, mäta dess effektivitet över tid och hålla din strategi uppdaterad.Engelska50m
Kvalitetsstandarder i kundtjänstLinkedIn LearningKundtjänststrategi kan betyda många olika saker. Kvalitetsstandarder säkerställer att ditt team tillhandahåller en jämn servicenivå – och håller kunderna nöjda. Detta betalar sig med förbättrad lojalitet, ökade intäkter och bättre engagemang för de anställda. Oavsett om du leder ett dedikerat kundserviceteam, ett litet företag eller ett stort kontaktcenter, så ger den här kursen dig praktiska kunskaper och exempel från verkligheten som du behöver för att fastställa kvalitetsstandarder och få ut det mesta av dina kundserviceinitiativ. Brad Cleveland delar in lektionerna i tre avsnitt, som täcker definitioner av kvalitet och kundservice, kvalitetsstandarder för individer och kvalitetsstandarder för den övergripande organisationen. Längs vägen visar han hur man implementerar en process, mäter framsteg och effektivt coachar anställda så att hela teamet presterar som bäst.Engelska52m
Hantera kundförväntningar som chefLinkedIn LearningKundtjänstchefer skapar system och processer som hjälper till att säkerställa att organisationens servicelöften matchar vad den faktiskt levererar. Kundtjänstexpert Jeff Toister hjälper chefer att identifiera vad en typisk kund förväntar sig, var dessa förväntningar kommer ifrån och var din organisation kan vara sårbar. Han förklarar hur man genomför en marknadsförings- och kommunikationsgranskning för att ta reda på om ditt företags budskap matchar vad det levererar. Du får sedan lära dig använda data (som undersökningar och produktreturer) för att identifiera områden där tjänsten rutinmässigt brister. Sist får du utforska möjligheten att förstärka lämpliga förväntningar hos kunderna, inklusive svarstid förväntningar för olika servicekanaler (telefon, e-post och sociala medier).Engelska26m
Beräkna värde och avkastning för din kundtjänstLinkedIn LearningVissa ser kundservice som en kostnad att minimera och andra ser det som en möjlighet att verkligen sticka ut. De flesta organisationer hamnar någonstans i mitten och är inte riktigt säkra på hur man sätter ett värde på det. Den goda nyheten är att du bättre kan kvantifiera och kommunicera kostnader och fördelar med kundservice. Och det gör att ditt team kan fatta de bästa besluten i tid, resurser och fokus efter att ha gått den här kursen.Engelska1h 12m
Lär dig ZoomLinkedIn LearningSamarbeta mer sömlöst med Zoom, det populära verktyget för videokonferenser. I denna kurs visar Garrick Chow hur man planerar, modererar och deltar i Zoom-möten. Garrick börjar med att visa hur du ställer in ditt Zoom-konto och justerar ljud- och videoinställningar. Därefter går han igenom hur du går med och deltar i möten som planeras av andra. Garrick beskriver hur man använder en mängd olika alternativ under möten som att justera vyer, stänga av mikrofonen, sätta på och stänga av videokameran och dela skärm. Slutligen demonstrerar Garrick hur du är värd för dina egna Zoom-möten och webbseminarier, från schemaläggning och justering av moderatorinställningar till inspelningsmöten.Engelska 1h 21m
Zoom: Led effektiva och engagerande samtalLinkedIn LearningI den här kursen visar instruktören Zack Arnold hur du kan se till att ditt nästa Zoom-samtal är effektivt, produktivt och engagerande. Zack börjar med en mängd säkerhetstips för före, under och efter ett samtal. Därefter delar han strategier för att maximera publikens engagemang och interaktion (samt minimera distraktioner och avbrott), oavsett om du ringer till 5 eller 500 personer. Detta inkluderar justering av visningsalternativ så att du aldrig missar en deltagares reaktioner, organisera fönster för att maximera ögonkontakt och använda omröstningar och reaktioner för att interagera med större grupper. Zack täcker också de tekniska aspekterna av att leda Zoom-samtal, som att dela video- och ljudinnehåll och byta skärmdelning mellan facilitatorn och andra presentatörer och medpresentatörer. Dessutom får du upptäcka hur du får ut det mesta av breakout-rum, avancerade funktioner som hans favorit-snabbtangenter samt livestreaming av dina Zoom-samtal på nätet.Engelska1h 46m
Bygg relationer på distansLinkedIn Learning / Invaluable IncAtt arbeta hemifrån tar bort distraktioner, men eliminerar också viktiga IRL-interaktioner. Hemarbetande rapporterar ofta att de känner sig bortkopplade, isolerade och ensamma. Den här kursen lär oss hur man skapar professionella men personliga kontakter på distans och hur man kan tillfredsställa avsaknaden av närhet som människor får när de är tillsammans på jobbet. Dave Crenshaw förklarar hur man kan nå ut till andra, vara autentisk online och skapa meningsfulla kontakter med sina kamrater. Dessa tips är ovärderliga för alla som arbetar hemifrån – och särskilt relevanta för dem som arbetar under de utmanande förhållanden som COVID-19-pandemin medför. Gå den här kursen och investera den tid och de färdigheter det tar att återuppliva dina mest värdefulla relationer på jobbet.Engelska22m
Led team på distans: Sätt förväntningar, beteenden och vanorLinkedIn Learning / Big ThinkEftersom antalet roller på distans fortsätter att växa, behöver ledarna veta hur man stöder team på avstånd. Kursen beskriver bästa praxis för hur man kan ge anställda det förtroende, verktyg och struktur de behöver för att lyckas i en virtuell miljö. Få praktiska tips från företagsledare som Linda Hill, Wallace Brett Donham professor i företagsadministration vid Harvard Business School och tidigare Deloitte-vd Jim Quigley om hur man kan ha bättre (och färre) möten och förena talang i ett multinationellt företag. Dessutom lär du dig om den betydande inverkan som ditt ansiktsuttryck, kroppsspråk och din röst har på dina arbetsrelationer; hur man förändrar hur man hanterar projekt med virtuellt samarbete; mm.Engelska18m

Kursleverantörer

KompetensExpress erbjuder färdiga e-kurser inom ledarskap, kommunikation och effektivitet, samt producerar skräddarsydda pedagogiska e-kurser till din organisation. 

Läs mer

Utbildning i Microsoft Office med Lexicon

Utbildningarna är uppbyggda av ett stort antal korta pedagogiska videofilmer, text och professionell speaker.

Lathundar erbjuder ett pedagogiskt stöd i vardagen.

De flesta filmer är ca 1-3 minuter långa och visar hur du utför en viss uppgift. Med hjälp av ett gediget antal övningsuppgifter får du träna i den autentiska programmiljön. Ett förkunskapstest hjälper dig identifiera vad du behöver träna mer på och ett sluttest säkerställer dina kunskaper. En riktigt bra sökfunktion hjälper dig hitta svaret på den utmaning du behöver lösa i stunden.

Läs mer

LinkedIn Learning är en ledande digital lärplattform som hjälper yrkesverksamma att lära sig relevanta kompetenser och uppnå sina mål. Den kombinerar ett bibliotek av över 16 700 aktuella kurser på 7 olika språk med en engagerande, intuitiv och personanpassad upplevelse. LinkedIn Learning innehåller dessutom realtidsinsikter som hjälper utbildningsledare att identifiera kompetensluckor. 

Läs mer

Intermezzon erbjuder digitala ledarskaps- och säljutbildningar. Även utbildningar som eknomisk grundkurs och kommunikationsstilar. 

Läs mer