Ansökan

Nedan finns praktisk information om vem som kan söka, vad som gäller och hur det går till att söka våra utbildningar.

Hur är utbildningarna kvalitetssäkrade?

De kurser och utbildningar som finns tillgängliga på lärportalen levereras av världens ledande högskolor och universitet samt  väletablerade YH-leverantörer med gott renommé.  

Vem kan söka? 

Industri- och teknikföretag samt företag inom besöksnäringen, Svensk Handel och transportnäringen kan söka utbildningsplatser.

Vad går att söka?

kompetens.nu erbjuder digitala kurser för anställda inom industri- och teknikbranschen, besöksnäringen samt transportnäringen. En del utbildningar har fasta startdatum medan andra kan påbörjas och genomföras när det passar den studerande. Utbudet kommer att kompletteras och utvecklas successivt utifrån företagens behov. Allt ifrån utbildningar på högskolenivå, till uppdragsutbildningar på YH-nivå, till att ämnesexperter kan dela kunskap och erfarenheter i så kallade ”micro-learnings” kommer att finnas tillgängliga.

Hur går ansökan till?

Företag söker utbildningsplatser genom att skicka en anmälan. Ni får sedan ett mail med instruktioner om hur ni gör för att komma vidare. Ni får även ett statsstöd samt samarbetsavtal som ska signeras. 

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Grundläggande kriterier:

  • Företagets anställda måste ha tillgång till internetuppkoppling och dator
  • Företaget ska medverka i en enkätuppföljning och eventuell telefonintervju efter kompetensutvecklingen är genomförd
  • Företaget ska uppfylla EU:s regler om statsstöd

Projektet omfattas av EU:s regler om statsstöd enligt bestämmelserna om försumbart stöd enligt Europeiska kommissionens förordning nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse. Stöd till korttidsarbete räknas inte som statsstöd.

Företaget får vara hur stort som helst för att söka så länge de är i besöksnäringen, Transportnäringen, Svensk Handel eller industribranschen. Max är 80 licenser per företag. 

Omfattas omställningsstöd och korttidspermitteringsstöd av statsstödsreglerna?

Nej, varken omställningsstöd eller permitteringsstöd räknas som statsstöd. 

Ges ett diplom efter avslutad utbildning?

Vissa utbildningar kommer att ge diplom. Intyg efter genomförd utbildning och examinationer ges på alla utbildningar. 

Vad händer om licensen inte används?

Då tar vi ut en avgift på 3000 kr för att säkerhetsställa att licenserna används.

Varför behöver vi de anställdas personnummer?

Personnummer måste samlas in för att ESF-rådet ska kunna följa verifieringskedjan och säkerställa deltagarens identitet vid fördjupad kontroll. Projektet behöver även samla in personnummer för att SCB ska kunna matcha deltagaren mot deras registerdata. ESF-rådet är beroende av denna statistik för att följa upp projektens och programmets genomförande. ESF-rådet använder deltagardata bl.a. vid kontroll på plats hos projektägaren.

Bakgrund till projektet?

Många är nu permitterade eller i omställning och nu finns ett utmärkt tillfälle att gå starkare ur krisen. kompetens.nu erbjuder industriföretag kostnadsfria digitala utbildningar för att kompetensutveckla sina anställda. Här finns utbildningar från olika leverantörer samlade. Företagens anställda kan välja att läsa enstaka moduler eller hela utbildningar. Allt efter tid och behov.