ArtikelOm vikten av kompetensutveckling i Arbetet Debatt

Om vikten av kompetensutveckling i Arbetet Debatt

Använd den frigjorda tiden till kompetensutveckling”, skriver de socialdemokratiska ministrarna Ibrahim Baylan, Anna Ekström, Matilda Ernkrans, och Eva Nordmark. Debattartikeln lyfter vikten av kompetensutveckling under den permitterade tiden. Där Kompetens.nu omnämns som ett uppskattat initiativ.