ArtikelKompetensutveckling het fråga inom Volvo gruppen

Kompetensutveckling het fråga inom Volvo gruppen

Kompetensutveckling är mer aktuellt än någonsin och inom Volvo-gruppen är det viktigt att hitta rätt medarbetare med rätt kompetens. Därför jobbar man aktivt med både re-skilling och up-skilling av medarbetarna. Fredrik Elieson, ansvarig for Competence Transformation inom Volvo-gruppen berättar mer.

– För att hänga med i den pågående tekniska utvecklingen och transformationen inom industrin behöver vi säkerställa kompetensutveckling inom två huvudkategorier; dels höja allmänkunskapen till en bredare målgrupp och dels fördjupa kunskaperna om vad som händer i frontlinjen, säger Fredrik.

Företaget ser behov av kompetensutveckling inom bland annat AI, dataanalys, molntjänster, programmering, datakommunikation och dataflöde så att all data kopplas samman och rätt data finns tillgängligt vid rätt tillfälle – kunskaper som är viktiga för att skapa kundvärde. Fredrik lyfter fram vikten av att förstå flödet bakom, kunna analysera informationen på djupet samt lyfta fram och visualisera nyttan för användarna.

Även automation, till exempel självkörande fordon med kringliggande system och elektrifiering med olika former av energilagring, batterier och bränsleceller är centrala kompetensområden. Även inom dessa områden är kunskap om mjukvara, programmering och datakommunikation viktiga områden.

– Men inte minst ledarskapet och förändringsledning är viktigt. Det hänger ihop med alla områden och det är viktigt att våra ledare kan driva och motivera förändring hos våra medarbetare och i organisationen, säger Fredrik. 

Fredrik menar att för att kunna vara konkurrenskraftiga även i framtiden finns det inte bara en lösning för kompetensutveckling utan det behövs flera: 

– Vi som företag måste identifiera vilken kompetens som behövs och som medarbetare behöver du hålla dig ajour. För att vi som land ska behålla vår konkurrenskraft behövs initiativ som säkerställer att kompetensbehovet säkras. 

Fredrik ser kompetens.nu som en viktig pusselbit i kompetensutvecklingen. Det är ett bra komplement till de initiativ som finns i företaget, på universitet och från olika myndigheter.

– På kompetens.nu finns kurser och utbildningar som är relevanta både nu och i framtiden, avslutar Fredrik.