VideoHälsning från näringsministern Ibrahim Baylan